Kooperativt Lärande

Kooperativt Lärande

 

 

Ett sätt att få dina elever motiverade, engagerade och aktiva.

 

Vetenskapen har svårt att få en enhetlig definition. Som benämningar på olika sorters grupparbete kan man i Sverige finna:

 

  • Kooperativt Lärande (Hensvold i Elevaktiva arbetsmodeller och lärande i grundskolan,

Jan Håkansson och Daniel Sundberg i Utmärkt undervisning)

  • Samarbetsinlärning (Pasi Sahlberg och Asko Leppilampi)
  • Samarbetsinriktat lärande (i översättningen av rapporten Inkluderande undervisning och goda exempel, del II utgiven av European Agency for Development in Special Needs Education och i Jan Håkanssons översättning av Visible Learning)
  • Samarbetsorienterat lärande (Lära tillsammans – samarbetsorienterat lärande för ökad delaktighet. www.spsm.se)
  • Samlärande (Barns samlärande, Williams , Sheradan och Pramling (2000))
  • Kollaborativt lärande (i översättning av Dylan Wiliams bok”Embedded formativ assessment”)
  • Kollektivt lärande (Samarbete och lärande, Lisbeth Stedt (2013))
  • Komparativt lärande (Entreprenörskapets avtryck i klassrummets praxis, Gudrun Svedberg (2007)).

Här används en direkt översättning av Cooperative Learning, Kooperativt Lärande, (KL), där lära sig att samarbeta, positivt ömsesidigt beroende och samarbetsfärdigheter är viktigast.

 

 

2015

copyright (c) anneke moerkerken