Kooperativt Lärande

 

 

Ett sätt att få dina elever motiverade, engagerade och aktiva.

 

Vetenskapen har svårt att få en enhetlig definition. Som benämningar på olika sorters grupparbete kan man i Sverige finna:

 

  • Kooperativt Lärande (Hensvold i Elevaktiva arbetsmodeller och lärande i grundskolan,

Jan Håkansson och Daniel Sundberg i Utmärkt undervisning)

  • Samarbetsinlärning (Pasi Sahlberg och Asko Leppilampi)
  • Samarbetsinriktat lärande (i översättningen av rapporten Inkluderande undervisning och goda exempel, del II utgiven av European Agency for Development in Special Needs Education och i Jan Håkanssons översättning av Visible Learning)
  • Samarbetsorienterat lärande (Lära tillsammans – samarbetsorienterat lärande för ökad delaktighet. www.spsm.se)
  • Samlärande (Barns samlärande, Williams , Sheradan och Pramling (2000))
  • Kollaborativt lärande (i översättning av Dylan Wiliams bok”Embedded formativ assessment”)
  • Kollektivt lärande (Samarbete och lärande, Lisbeth Stedt (2013))
  • Komparativt lärande (Entreprenörskapets avtryck i klassrummets praxis, Gudrun Svedberg (2007)).

Här används en direkt översättning av Cooperative Learning, Kooperativt Lärande, (KL), där lära sig att samarbeta, positivt ömsesidigt beroende och samarbetsfärdigheter är viktigast.

 

Kooperativt Lärande