Kontakt

Om mig

 

 

Anneke Moerkerken

Jag kom till Sverige från Nederländerna och utbildade mig till modersmålslärare. Under denna tid intresserade jag mig mer och mer för de olika lärstilar som finns att tillämpa. Hur lär sig barnen bäst? En inlärningsmetod fungerar inte för alla barnen. Hur kan vi optimera inlärningen för alla barnen? Genom detta kom jag också in kontakt med begreppet Multipla Intelligenser.

Detta intresse vidareutvecklade sig från att hjälpa enskilda barn till metoder som lärare kan använda. Jag började intressera mig för Klassrumsmanagement och gjorde mitt examensarbete till specialpedagog om hjälpmedlet Trafikljus vid självständigt arbete.

Inom specialpedagogiken är det framför allt skolans utveckling som intresserar mig.

Jag har en grundskolelärarexamen vid Malmö högskola i botten. Mitt intresse för lärstilar och Multipla Intelligenserna ledde mig till University of Greenwich i London där jag tog en Master of Arts in Education. Något år senare vidareutbildade jag mig till specialpedagog vid Malmö högskola. och kompletterade med en MARTE MEO Colleague Trainer utbildning i Nederländerna.

Jag arbetar för nuvarande som specialpedagog centralt i en kommun i södra Sverige. Jag har under flera års tid handlett skolor och lärare med implementeringen av Kooperativ Lärande. Läsåret 16/17 utbildar jag fyra skolor och handledar flera enskilda lärare. Utöver detta har jag givit flera informationsworkshops för lärare och lärarutbildare.

 

Vi finns på Facebook, välkommen dit https://www.facebook.com/groups/958683424162510/

Intresserad av att veta mer?

Ta kontakt med mig:

tel. 070 52 75 626

e-mail: aboleren (at) telia.com