Litteratur

Läsvärda böcker och länkar

Internationellt finns mycket material om Kooperativt Lärande. USA har många prominenta forskare inom ämnet, bland annat bröderna David och Roger Johnson samt Elisabeth Cohen, Spencer Kagan, Robert Slavin och JoAnne Putman. Från Israel har Shlomo och Yael Sharan forskat i ämnet. Och i Australien är det Robyn Gillies.

 

Inom Europa är Nederländare Simon Veenman och Jan Terwel framstående. Även Brittiska Wendy Jolliffe har fördjupat sig i Kooperativt Lärande.

Böcker Kooperativt Lärande

 

Engelska

Cohen Elizabeth G., Brody Celeste M., Sapon-Shevin Mara Teaching cooperative learning : the challenge for teacher education (2004) State University of New York Press

Gillies Robyn Cooperative Learning, Integrating Theory and practice (2007) Sage Publications Ltd

Gillies Robyn a.o. The Teacher’s Role in Implementing Cooperative Learning in the Classroom (2008) Springer Sience + Business Media, New York

Johnson David W., Johnson Roger T. Learning together and alone: cooperative, competitive, and individualistic learning (1999) Allyn and Bacon Boston

Jolliffe Wendy Cooperative learning in the classroom: putting it into practice (2007) SAGE Publications, Ltd

Kagan Spencer, Kagan Miguel Cooperative Learning (2008) Kagan Publishing & Professional Development

Kagan Spencer Cooperative Meetings (2004) Kagan Publishing & Professional Development

Putman Joanna Cooperative Learning and strategies for inclusion (1998) Paul H. Brookes Publishing

 

Svenska

Röj-Lindberg Ann-Sofi , Wikman Tor Att lära i samarbete (2001) Österbottens Högskola

Sahlberg Pasi, Leppilampi Asko Samarbetsinlärning (1998) Runa

Williams Pia, Sheridan Sonja och Pramling Samuelsson Ingrid Barns samlärande: en forskningsöversikt (2000) Statens skolverk : Liber distribution

William, Pia När barn lär av varandra - samlärande i praktiken (2006) Liber

Danska

*Jette Stenlev och Spencer Kagan Cooperative Learning, (2006) Malling Beck

 

Länkar

 

Cooperative Learning Institute

Kagan Publishing and Professional Development