Att sätta igång

 

Att sätta igång med nyckelkompisar

 

Börja med att tänka genom vilka elever redan kan samarbeta och vilka som inte är så bra ännu. Du underlättar för de sistnämnda eleverna t.ex. Ebbe och Emma (som ofta har problem att komma överens) när du ser till att dessa elever inte möts förrän efter ett par veckor, så att de först får en chans att lära sig hur man kan samarbeta. Fundera på hur och var eleverna kan arbeta i par så att de bara är två som använder materialet och att bara ett par finns på varje ställe. Reflektera minst en gång i veckan tillsammans med eleverna över hur samarbetet fungerade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya elever tas direkt upp i systemet och får ”handledning” från en eller två elever vars namn hänger i slutet av raden. Finns där redan tre elever i slutet bildas två nya par. Blir det tre elever i slutet av raden fortsätter man bara med att flytta alla ett steg.