Nyckelkompisar i skolan

Nyckelkompisar i skolan

 

Vad och varför?

 

Nyckelkompisar är en metod som på ett strukturerat sätt tränar och utvecklar elevernas samarbetsfärdigheter. Samtidigt ökar gemenskapen bland eleverna när de lär känna alla i klassen.

När eleverna i vanliga vardagliga situationer samarbetar kan det positiva ömsesidiga beroendet, som behövs för att vara motiverad att utveckla samarbetsfärdigheterna, saknas. Detta kan ha till följd att det finns elever som alltid tar ledarrollen och andra som enbart följer efter. Då lär de sig inte fördelen av att samarbeta och på så sätt komma vidare i olika problemlösningar eftersom de inte får bearbeta flera infallsvinklar.

 

För att träna samarbete behövs det varje dag skapas samarbetssituationerna där eleverna två och två är positivt ömsesidigt beroende av varandra och på så sätt tränas samarbeta. I början inte för länge för att ge eleverna en chans att lära sig att samarbeta i en styrd och strikt situation.

 

Att ha en nyckelkompis betyder att det lätt kan skapas möjligheter att arbeta tillsammans i par. Det innebär också att eleverna lär sig samarbeta med alla som finns i klassen. Medan paren överlägger, upptäcker de på ett lekfullt, lärande sätt att samarbete är mer än att viska svaret till kompisen eller att åka snålskjuts. Som Slavin skriver: ‘‘If cooperative learning methods are not decently constructed, they can allow for the ‘free-rider’ effect’’ . Det är avsikten att dessa par bara arbetar tillsammans, ingen är i närheten av dem. Det kan kännas styrt och bestämt men det underlättar för eleverna när de vet hur de skall och kan samarbeta. Inte alla elever tar detta till sig genom att bli medvetna om och kopiera andras beteende samtidigt som barn med hjälp av samarbetsfärdigheterna lär sig hur de kan berätta för sin nyckelkompis vad som förväntas av denna.

Hur?

 

I början behöver lärarna lära eleverna hur man ger varandra en komplimang, hur man hjälper varandra på rätt sätt, hur man kan avsluta ett samtal, hur man visar att man lyssnar etc. Kom ihåg att utvärdera efter varje vecka (reflektion) hur det var att arbeta med olika uppgifter.Varje elev i klassen har en nyckelhängare med namn och/eller foto i, eller papperslappar med namn och häftmassa.(se sista sidan) Dessa nyckelhängare hänger två och två under eller bredvid varandra. Varje vecka flyttas korten ett steg åt höger i översta raden och då ett steg åt vänster i den nedersta raden. Tänk på en backup information för dig själv i fall att du har företagsamma elever som kan tänkas ändra lite i ordningen.

 

Under tiden eleverna arbetar med sina nyckelkompisar behöver de bli medvetna om att uppträda respektfullt, även när de får höra vem som blir deras nyckelkompis. Eleverna uppmuntrar varandra att fråga, att vid en fråga inte ge direkta svar utan att coacha sin nyckelkompis fram till svaret. Alla basfärdigheter för samarbete gäller också här.

 

Under tiden med nyckelkompis gäller att pedagogerna stödjer eleverna i följande:

•att reagera respektfullt när du hör vem som skall bli din nyckelkompis

•att tillsammans ta ansvar för material

•att du kan uppmuntra kamraten att fråga när den behöver hjälp

•att bli medveten om din kamrats behov samt se/förstå när den behöver hjälp

•att du får ge förklaringar men inte det direkta svaret

•att använda linjalrösten vid samarbete

•att tala bara med din nyckelkompis under arbetet

•att lyssna på varandra och låta varandra tala färdigt

•att fördela uppgiften fair

•att ge och ta ansvar

•att städa upp efter er när timmen/uppgiften är slut

 

Exempel på användningsområden:

•skapa en bild tillsammans efter att ha hört en berättelse

•samarbeta under temadagar

•lösa nutidsorientering

•jämföra läxan

•lösa kluringar

•en rast per vecka leka tillsammans och då bara med sin nyckelkompis

•under gymnastik snabbt forma ett par

•två och två diskutera ett givet ämne under en lunch

•promenera till t.ex. matsalen, bibliotek, och diskutera ett ämne

•läsa högt för sin nyckelkompis

•tillsammans hålla tavlan i ordning

•vattna blommorna etc. etc.

 

__________________________________________________________________

 

Efter tre års användning av nyckelkompisar på en hel skola uppdagades det för en lärare att hon inte längre hörde eleverna säga ”Nej jag vill inte samarbeta med den…” eller ”Jag vill inte vara med....” när nya konstellationer bland eleverna formades. Alla accepterade att arbeta med den som de blev tilldelade. När hon frågade sina kollegor visade det sig att de uppfattade detsamma. Lärarnas enhälliga kommentar var att de upplevde att det aldrig mer var något problem.

___________________________________________________________________