Nyckelkompisar på förskolan

Nyckelkompisar på förskolan

Vad och varför?

 

Nyckelkompisar är en metod som på ett strukturerat sätt tränar och utvecklar barnens samarbetsfärdigheter. Samtidigt ökar gemenskapen bland barnen när de lär känna alla i gruppen.

När barnen i vanliga vardagliga situationer samarbetar kan det positiva ömsesidiga beroendet, som behövs för att vara motiverad att utveckla samarbetsfärdigheterna, saknas. Detta kan ha till följd att det finns barn som alltid tar ledarrollen och andra som bara följer efter. Då lär de inte fördelen av att samarbeta och på så sätt komma vidare i olika problemlösningar eftersom de inte får bearbeta flera infallsvinklar.

Det viktigaste med positivt ömsesidigt beroende är

att barnet känner sig tillfredsställd och

positivt motiverad i arbetssituationen.

 

För att träna samarbete behövs det skapas ca en halv timme om dagen samarbetssituationerna där barnen arbetar i par och är positivt ömsesidigt beroende av varandra och på så sätt tränas samarbeta. I början inte för länge för att ge barnen en chans att lära sig att arbeta i en styrd och strikt situation.

Att ha en nyckelkompis betyder att det lätt kan skapas möjligheter att arbeta tillsammans i par. Det innebär också att barn lär sig samarbeta med alla som finns i gruppen. När paren överlägger, upptäcker de på ett lekfullt, lärande sätt att samarbete är mer än leka ”bredvid” varandra. Det kan kännas styrt och bestämt men det underlättar för barnen när de vet hur de skall och kan samarbeta. Inte alla barn tar detta till sig genom att bli medvetna om och kopiera andras beteende samtidigt som barn med hjälp av samarbetsfärdigheterna lär sig hur de kan berätta för sin nyckelkompis vad som förväntas av denna.

 

Hur?

 

Varje barn i gruppen har en nyckelhängare med namn och/eller foto i, eller papperslappar med namn och häftmassa. Dessa nyckelhängare hänger två och två under eller bredvid varandra. På grund av barnens olika närvarotid på förskolan är det bra att se över vilka dagar de flesta barnen är där och sedan använda sig av nyckelkompisar dessa veckodagar. Så att det blir ett par dagar i veckan att samma barn arbetar tillsammans och lär sig att komma överens i de korta ”nyckelkompis-stunderna”.

Varje vecka flyttas korten ett steg åt höger i översta raden och då ett steg åt vänster i den nedersta raden. Nya barn tas direkt upp i systemet och får ”handledning” från en eller två barn vars namn hänger i slutet av raden. Finns där redan tre barn bildas två nya par. Blir det tre barn i slutet av raden fortsätter man bara med att flytta alla ett steg.Tänk på en backup information till dig själv i fall att du har företagsamma barn som kan tänkas ändra lite i ordningen. Helst skall barnen arbeta tillsammans hela veckan men är det helt omöjligt kan man alltid byta några namn och säger ”Oj, de har ramlat ner”.

 

Under tiden barnen arbetar med sina nyckelkompisar behöver de bli medvetna om att uppträda respektfullt, även när de får höra vem som blir deras nyckelkompis. Barnen uppmuntrar varandra att våga fråga, att våga ge input, att vid en fråga inte ge direkta svar utan att coacha sin nyckelkompis fram till svaret. Alla basfärdigheter för samarbete gäller också här.

 

Under tiden med nyckelkompis gäller att pedagogerna stödjer barnen i:

•att reagera respektfullt när de hör vem som skall bli deras nyckelkompis

•att tillsammans ta ansvar för material

•att uppmuntra kamraten att fråga när den behöver hjälp

•att bli medveten om kamratens behov samt se/förstå när den behöver hjälp

•att använda lillfingerrösten vid samarbete

•att leka/arbeta/tala bara med nyckelkompisen under arbetet

•att lyssna på varandra och låta varandra tala färdigt

•att fördela uppgiften i samspel fair

•att ge och ta ansvar

•att städa upp efter sig när tiden är slut

 

I början behöver barnen lära sig hur man ger varandra en komplimang, hur man hjälper varandra på rätt sätt, hur man kan avsluta ett samtal, hur man visar att man lyssnar. etc

Exempel på användningsområden:

•turas om att lägga pusselbitar

•bara två i byggrummet

•skapa en bild tillsammans genom att turas om att rita en del den andre frågar om

•spela spel där man måste turas om

•använda iPad där man turas om att lösa uppgiften

•två och två arbeta med kapla-stavar eller lego eller djuren

•bygga en pärlplatta genom att turas om att placera en pärla

•under gymnastik snabbt forma ett par

 

Kom ihåg att reflektera efter varje vecka (helst tillsammans med barnen) hur det var att arbeta med olika uppgifter.

Under tiden är det viktigt att låta barnen själva lösa problemet. Ge i stunden inget förslag men ta tillfället i akt att ta upp det anonymt vid återkopplingen och diskutera vad man kunnat göra. Reflektionen av arbetet efteråt bör ske utan att barnen får skylla på varandra att samarbetet inte blev bra, deras uppgift var att tillsammans lösa eventuella problem.

________________________________________________________________________

I en förskoleklass får elever till uppgift att två och två leka med varandra under en halvtimme. Tillsammans skall de bestämma vilken uppgift de väljer att göra/leka med. Om de inte kan enas turas de om att bestämma varannan dag. Ett annat sätt kan vara att dela upp nyckelkompistiden.

________________________________________________________________________