Strukturen Talkort

Kooperativt Lärande i praktiken

Talkort

Talkort

Bild: Lena Jönsson

En struktur inom Kooperativt Lärande är en fast ram omkring lärandet så att eleverna vet hur de skall utföra arbetet aktivt och tillsammans. Ramen anger t.ex. ordningsföljd, arbetsprocessen, fokus.

 

Wikipedia.se beskriver en struktur så här: Struktur (lat.structura, bygga upp, ordna), sammanhang mellan delar i en helhet, deras ordning och förhållande till varandra, system. Motsatsen till struktur är kaos.

Talkort som läraren använder är en av strukturerna och fungerar så här:

Varje person har ett kort med en egen symbol. Symbolen kan vara ett kort med sitt eget namn eller bild på sig själv. Om inte detta finns kan man också ta annat material som t.ex. egen penna, suddgummi eller ett foto/en bild på något som eleven tycker om.

Eleverna får en fråga om ett ämne eller ett problem och får Tänktid = en viss tid att tänka tyst för sig själv.

På en given signal får medlemmarna i teamet börja tala. För att få prata måste de först placera sin symbol i mitten av bordet. Efter att ha sagt vad den tycker (bara en sak eller en kort mening) är det en annans tur att tala. Detta behöver inte ske i tur och ordning, symbolen skall dock placeras i mitten av bordet. En elev som redan har placerat sin symbol i mitten och därmed redan har talat, får inte säga något förrän alla i gruppen har placerat sin symbol i mitten (och således har alla sagt något).